Kursy walut

Praktyczne wskazówki o giełdzie i finansach

Giełda/Finanse

W tej części portalu znajdziecie ciekawe i praktyczne wskazówki dotyczące spraw finansowych, które nas otaczają. Często korzystamy z różnych usług banków, funduszy czy agencji finansowych. Nie zawsze jednak przekazują nam te informacje, które mogą pomniejszyć nasz portfel - czyli ukryte opłaty. W tym serwisie pokażemy wskazówki na co zwrócić uwagę biorąc kredyt, korzystając z karty kredytowej czy chcą inwestować oraz jak lokować środki efektywnie.

Większość z nas posiada, lub wierzy, że będzie posiadało jakieś środki finansowe. Każdy już wie, że trzymanie ich w tzw. skarpecie jest nieopłacalne, ale rodzi się od razu pytanie co z tymi pieniędzy zrobić by było ich więcej? Jak je pomnożyć? Może lokata? A może giełda?, ale jak zacząć inwestować? Jak pozyskać środki na rozwój naszej firmy? Odpowiedzi na te pytania i inne znajdziecie w tej części Portalu ebo.edu.pl.

Ogólnie inwestować można albo w bankach (lokaty, subfundusze, fundusze), albo za pośrednictwem agencji doradztwa finansowego albo samemu. Niezależnie jaką formę wybierzemy nasze środki albo trafią do banków albo pośrednio lub bezpośrednio na Giełdę (wyłączając inwestycje w nieruchomości).

Co to jest giełda?

Jest to Spółka Akcyjna powołana przez Skarb Państwa celem organizacji obrotu instrumentami finansowymi. Zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji. Czyli łączy osoby które chcą kupić akcje danej spółki i po jakiej cenie oraz osoby które chcą sprzedać po danej cenie.

Obowiązujący na Giełdzie Warszawskiej system obrotu charakteryzuje się tym, że kursy poszczególnych instrumentów finansowych ustalane są w oparciu o zlecenia kupujących i sprzedających, stąd też zwany jest on rynkiem kierowanym zleceniami. Kojarzenia tych zleceń dokonuje się według ściśle określonych zasad, zaś realizacja transakcji odbywa się w trakcie sesji giełdowych. Dla poprawienia płynności notowanych instrumentów, członkowie giełdy lub inne instytucje finansowe mogą pełnić funkcję animatora rynku, składając (na podstawie odpowiedniej umowy z Giełdą) zlecenia kupna lub sprzedaży danego instrumentu na własny rachunek.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi handel na czterech rynkach:

  • Główny Rynek GPW działa od dnia uruchomienia Giełdy w dniu 16 kwietnia 1991 roku. Jest to rynek regulowany podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Przedmiotem handlu na Głównym Rynku GPW są akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji (PDA), certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane, ETF-y oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje i jednostki indeksowe. Od 1 lipca 2010 r. inwestorzy uzyskali możliwość zawierania transakcji w ramach tzw. krótkiej sprzedaży na najbardziej płynnych akcjach i obligacjach.
  • NewConnect to zorganizowany i prowadzony przez Giełdę rynek działający w formule alternatywnego systemu obrotu, który rozpoczął działalność 30 sierpnia 2007 r. Jest to rynek przeznaczony przede wszystkim dla młodych, prężnie rozwijających się firm, działających w obszarze nowych technologii. Przedmiotem handlu na NewConnect mogą być akcje, prawa do akcji (PDA), prawa poboru, kwity depozytowe oraz inne udziałowe papiery wartościowe.
  • Catalyst to rynek instrumentów dłużnych – obligacji komunalnych, korporacyjnych i listów zastawnych który powstał 30 września 2009 r. Tworzą go dwie platformy obrotu w formule rynku regulowanego i dwie - w formule alternatywnego systemu obrotu przeznaczone zarówno dla inwestorów detalicznych, jak i hurtowych.
  • Poee Rynek Energii GPW – jest najmłodszym rynkiem warszawskiej giełdy, rozpoczął działalność 11 grudnia 2010 r. Rozszerzył działalność operacyjną GPW o obszar rynku towarowego – jest platformą zawierania transakcji energią elektryczną i kontraktami terminowymi na energię dla wszystkich kategorii uczestników rynku energii – producentów, spółek obrotu i odbiorców końcowych.

GPW jest jedną z najszybciej rozwijających się giełd wśród europejskich rynków regulowanych i rynków alternatywnych regulowanych przez giełdy oraz największą giełdą krajową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Kto jest uczestnikiem ?

Różne podmioty, zarówno osoby fizyczne jak i instytucje, firmy, fundusze i inwestorzy zagraniczni. Tak naprawdę każdy z nas może zostać inwestorem giełdowym. Nie trzeba do tego umiejętności Analityka finansowego, bo przecież raporty i analizy często są gotowe lub można poprosić o ich zrobienie i analizę nasz portal np. ebo.edu.pl

Jak zacząć inwestować?

Początek jest prosty, idziemy do wybranego banku pytamy się o rachunek Maklerski wypełniamy dokument założenia rachunku, dokonujemy wpłaty na konto by było za co kupić akcję i możemy już inwestować. Praktycznie założenie rachunku do inwestycji na giełdzie jest takie samo jak założenie zwykłego rachunku, różnica polega na tym, że tu mamy dostęp do innych usług np. notowania on-line i możliwość składania zleceń kupna i sprzedaży akcji.

Finanse

Obejmują całe nasze życie, wszystko kreci się wokół tego by ktoś coś kupił, aby inny zarobił by mógł też kupić coś innego. Na co dzień mamy różne możliwości finansowania naszego życia (kredyty, wypłata, zasiłki, zyski z inwestycji itd.) sztuka polega na tym by tak wszystko układać i łączyć by było dla nas:
a) najtaniej – mniej tracimy więcej zostaje,
b) najefektywniej – czyli w taki sposób by ryzyko było na poziomie który akceptujemy a złożoność naszych rozwiązań adekwatne do możliwości zarządzania naszą inwestycją.

Jeśli prowadzimy firmę to oczywiście według starej zasady Kapitał Obcy (KO) jest najtańszym źródłem finansowanie, ale niestety nie jest wolny od ryzyka i należy go odpowiednio równoważyć w zależności od branży w której działamy i sytuacji gospodarczej. Dla gospodarstw domowych KO jest najczęściej jedyną możliwością do zakupu wymarzonego mieszkania, domu, samochodu itd. Jednak dla nas nie jest on najtańszym źródłem, a biorąc np. kredyt trzeba zwrócić uwagę na:

- koszty dodatkowe (ubezpieczenia, prowizje, marża)

- wcześniejsza spłata

- koszt alternatywny

- możliwości wykorzystania dopłat

- waluta i stopy procentowe.

To wszystko powoduje, że banki mają duże pole manewru i czasami najtańszy kredyt wcale taki nie jest.

To wszystko jak i więcej rzeczy opiszemy w dziale Finanse i Giełda, dla osób zalogowanych istnieje możliwość otrzymania szerszych opisów poruszanych tematów. Będziemy wdzięczni za sugestie i tematy, które mamy poruszyć i zbadać. 

{fshare}

 

internet business

© eBiznesOnline. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu.